zabbix4.0图形乱码或不显示文字

/usr/share/zabbix/assets/fonts文件夹中发现里面没有字体,从windows拷贝一个到指定目录中即可,需要改名

[root@zabbix-server fonts]# pwd

/usr/share/zabbix/assets/fonts

[root@zabbix-server fonts]# ls

graphfont.ttf

相关文章

发表新评论